Isolering - markarbeten - dränering
Torr och varm källare
Upptäck Pordrän
- Värmeisolerande och dränerande skivor.
GossmanProdukter jobbar med fukt, lukt och mögelskador i källare - även krypgrund och platta på mark. Där används en metod som har fungerat i Sverige i 40 år.
Den innehåller tre viktiga egenskaper som behövs för att få en torr och fin insida i källarvåningen. Ett komplett fuktskydd måste innehålla Dränering, Värmeisolering och Kapillärbrytning. Dessa tre unika funktioner finns i en enda skiva som monteras upp på källarväggens utsida. Skivan heter PORDRÄN.

VIKTIGT! Välj alltid en skiva som är
typgodkänd och gjord för ändamålet.

Tryck här och se Pordräns typgodkännandebevis.

Hur använder jag Pordrän-skivan? Vi har tagit fram en instruktion som visar de olika momenten för att få en torr och varm källare.
PORDRÄN - Värmeisolering för källare och husgrunder.
Nöjda kunder i 40 år