varmt i källaren
PORDRÄN- Den fuktskyddande skivan
är en värmeisolerande dräneringsskiva där cellerna är luftfyllda.

UNIK UPPBYGGNAD
Pordrän är unik i sin uppbyggnad. Varje expanderad cellplastkula är helt omsluten av ett speciellt bindemedel. Förutom att det limmar samman cellplastkulorna förhindrar det att cellplasten absorberar fukt och vatten. Detta är mycket viktigt för materialets funktion och livslängd. Fuktiga isoleringsmaterial har mycket dåliga isoleringsegenskaper.

HÖG PORVOLYM
Pordrän har dessutom tack vare sin unika uppbyggnad en mycket hög porvolym (utrymmet mellan kulorna). Porvolymen avgör materialets dräneringsegenskaper, dvs förmågan att transportera bort vatten. Ett vanligt dräneringsmaterial är grus eller krossat stenmaterial. Detta medför genom sin tyngd, höga transport- och anläggningskostnader. Pordrän ger denna dräneringsfunktion tillsammans med mycket god värmeisolering och ekonomi.

VARMT OCH TORRT
Används med fördel som värmeisolerande lager på utsidan av vägg under mark samt under platta på mark eller under källarbjälklag. Väggen respektive plattan blir då varm och torr.

SKYDDAR VÄGGEN
både mot det utifrån kommande markvattnet och kondensfukten
inifrån källaren.

FÖRHINDRAR FUKT- OCH MÖGELSKADOR
Används även vid krypgrundsisolering. Därmed förhindras fukt- och mögelskador i golvbjälklaget.

VÄL BEPRÖVAD
Pordrän har funnits på marknaden sedan 1965 och är således en väl beprövad produkt.

VIKTIGT!
Välj alltid en skiva som är typgodkänd
och gjord för ändamålet.

Tryck här och se Pordräns typgodkännandebevis.

MILJÖVÄNLIG
Pordrän är en miljövänlig produkt utan negativ påverkan på sin omgivning och är absolut neutral i förhållande till angränsande marklager och dess växtlighet.

PORDRÄN
* Den fuktskyddade skivan * Värmeisolerande * Dränerande
* Kapillärbrytande * Stötupptagande * Miljövänlig * Typgodkänd