PORDRÄNSKIVOR
Pordrän 100 mm för källarvägg
Art.nr
301-1

Specialverktyg för skärning av cellplast
140 mm, 220 V - Art.nr T140
Skär Pordrän och annan cellplast med värme.

Pordrän 70 mm för murar, pooler, terrasser mm
Art.nr
301