om fukt och mögel
Om fukt och mögel

FUKT, MÖGEL OCH DÅLIG LUFT I KÄLLARE.


- stora problem som går att åtgärda.

Fukt och mögelskador i husgrunder är med få undantag relativt enkla att komma till rätta med. Det gäller bara att göra rätt.

Kontrollera därför alltid med den du rådgör med att han är väl insatt i fuktmekanik och dräneringsfrågor, både teoretiskt och praktisk

ORSAKER

Orsakerna till fuktproblemen är många, en mycket stor del beror på det traditionsbundna byggandet och användandet av olämpliga material samt uppenbar okunskap inom området.

Till exempel har lösningarna baserats på att fukt enbart kommer utifrån. Eftersom fukt tillförs även inifrån källarlokalen och ofta även från marken under huset är det lätt att förstå att källarklimatet blir fuktigt.

Det som händer i en källare är att ångtrycket blir högre än i den omgivande marken. Luften i källaren binder då mera vatten. Följden blir att vattenångan vandrar inifrån och ut i väggen. När ångan kyls ned i väggen kondenserar den till vatten, och den fuktiga väggen är ett faktum. Är väggen då försedd med ett tätskikt på utsidan, asfalt, plast etc. är risken för fuktskador ännu större. Om man isolerar väggen på insidan blir det ännu kallare, och kondensen i väggen blir än större.LÖSNINGEN

Ett komplett fuktskydd måste innehålla
tre mycket viktiga egenskaper:

Dränering, värmeisolering och kapillärbrytning.


En absolut åtgärd är att ta bort de täta skikten på väggens utsida. Annars har vattenångan ingen möjlighet att passera genom väggen. Naturligtvis måste man även i fortsättningen skydda väggen mot markfukt.

Med dagens lösningar sker det på betydligt enklare sätt.
För att få kondenseringen att ske utanför väggen måste man få till stånd att avkylningen sker utanför denna. PORDRÄN-skivan innehåller alla dessa tre egenskaper vilket gör systemet enkelt och ekonomiskt.

Det är viktigt att du väljer rätt typ av isolering.

PORDRÄN-skivan är speciellt framtagen för att användas för ändamålet. Den är tillverkad av freonfria cellplastkulor, som är omgivna av ett bitumenlim, som hindrar vattnet att tränga in i cellplasten.

En rätt utförd dräneringsledning läggs under husets grundsulor, och den skall luta från den högsta mot den lägsta punkten utan gropar, där vattnet kan bli stående, och sedan söka sej under huset.

Kom ihåg att vattnet följer minsta motståndets lag det leds inte alltid dit människan har tänkt sig, utan rinner dit det är lättast att ta sig fram att åtgärda fuktproblematiken i en källare är ett ganska omfattande arbete.

Om arbetet utförs på ett felaktigt sätt kan hela insatsen vara förgäves. PORDRÄN-metoden har använts i 40 år. Den bygger på en enkel lösning och naturens lagar. Den stämmer väl överens både i teorin och praktiken.

Med PORDRÄN-skivan kan källarväggen andas i stället för att kallsvettas som det blir när man har på ett tätskikt som täcker hela väggen.Hur använder jag Pordrän-skivan?

Vi har tagit fram en instruktion som visar de olika momenten för att få en torr och varm källare.