varmt i källaren


Isolering och dränering av källare

Isolering och dränering av källargolv

Isolering och dränering av pooler

Isolering och dränering av källare

Enkel beskrivning som även finns för utskrift.
Var noga med att du får rätt djup när du gräver. Det är lika viktigt att du också får rätt bredd, tänk på att det är lättare att jobba om du har lite svängrum.
Obs!
Tänk på att du kanske måste ner med en skottkärra och ralla grus.Nu är det noga med att du perforerar väggens utsida lika som på bilden. Det gör vi för att väggen skall få en chans att börja andas igen. Det går bra med yxa som på bilden. Använd inte värme eller någon typ av rondell för då blir asfalten som är på väggen varm och kryper in i väggen. Efter detta arbete tvätta väggen noga.


Hoppas du har tvättat väggen noga för du vet att gammal jord och cement är ovänner, det fäster alltså inte om det är jord kvar på klacken när du sätter dit en ny. Visar det sej att du inte har någon lutning på klacken så blir du tvungen att ordna det. Du ser på bilden hur du gör, det räcker om den lutar 15-20 grader. Det är viktigt att det finns en lutning så att vatten kan rinna av och ner till dräneringen.

När cementavjämningen har torkat målar du en specialblandning som kallas EP på klacken. Tänk på att du bara målar ca: 5-10 cm upp på väggen och hela ovansidan på klacken och ingenting på klackens framsida.
Obs! Det finns också hus som inte har någon klack de behöver givetvis inte måla.


Här är det dags att lägga dräneringsrör. Lägg alltid ut ett lager drängrus i botten ca: 5-10 cm. Tänk på att om det går så skall rörets överkant inte överstiga bottenplattans underkant. Se skissen som medföljer.


Obs! Glöm inte att sätta dit spolrör vid högsta punkten. Spolröret kopplas samman med dränledningen. Spolröret använder man när man vill spola rent dränledningen.


Tänk på att innan du lägger på ett lager med drängrus (8x11 drängrusets namn) över rören på minst 20 cm så måste du först sätta dit pordränskivan på klackens utsida. Då blir arbetet mycket lättare, samtidigt som du täcker dränröret med drängrus så trycker du också fast pordränskivan mot klackkantens utsida.
Obs! Se till att pordränskivan som sitter på klackens utsida sticker upp 6-7 cm över klackkanten. Som du ser på bilderna så har pordränskivan som ligger på klacken ett stöd av den pordränskiva som står upp på utsida klack.


Den övre pordränskivan ställer du bara på den som ligger på klacken. Den fästes upp genom att du borrar genom skivan och in i väggen med ett 8 mm borr (borra lite snett uppåt så att vatten inte kan rinna in i väggen) sen tar du en isolerspik och slår in i hålet. Obs! Det räcker med en spik i varje pordränskiva (en isolerspik i mitten på varje skiva).


Nu är det dags att få upp fiberduken och listen på plats. Tänk på att duken också täcker över drängruset. Här är det bra med lite hjälp, du viker duken dubbel bakom listen däruppe. Borrar hål i listen och duken samtidigt sen sätter du i en hilti spikplugg och klipper till med hammaren så att det sitter (10-12 cm mellan spikpluggen). Är väggen inte slät så att du får en springa mellan list och vägg får du ta byggsilikon och dra i bakom list och vägg. Nu kan du lägga på lite jord så att du kommer upp i den nivå du behöver för att lägga ut dina rör som du skall ansluta till stuprören.


Här ser du lite hur man lägger ut dagvattenrör, tänk på att du har lite extra lutning på dina rör. Den extra lutningen är bra att ha för marken under din nya rör inte hunnit att sätta sej än.

Fler bilder på utförda arbeten >>Jag hoppas att du fått lite vägledning av
bilderna och texten. Lycka till.

Berne Larsson
Gossmanprodukter AB

Isolering och dränering av källare
Isolering och dränering av källargolv
Isolering och dränering av pooler


Isolering och dränering av källargolv


Isolering och dränering av källare
Isolering och dränering av pooler
Isolering och dränering av poolerIsolering och dränering av källare
Isolering och dränering av källargolv